Terra Verde

Podjetje za trajnostni razvoj.

Tradicija na nov način

 

Podjetje Terra Verde je bilo ustanovljeno z namenom vzpodbujanja trajnostnega razvoja in digitalnega prehoda Slovenije.

 

Smo specialisti za pridobivanje sredstev na slovenskih in evropskih javnih razpisih, s katerim vam pomagamo pri uresničitvi polnega potenciala vaše organizacije.

Potrebujete pomoč pri prijavi na javni razpis?

Niste prepričani, ali izpolnjujete pogoje za prijavo na katerega od javnih razpisov?

Nudimo vam brezplačen pregled na katere javne razpise se lahko prijavite glede na specifične značilnosti vaše dejavnosti.

DOBRODOŠLI PRI TERRA VERDE!

 

Poslanstvo podjetja Podjetje Terra Verde temelji na strategiji alokacije sredstev iz javnih razpisov v področja trajnostnega razvoja in digitalnega prehoda v zeleno družbo.

Z nudenjem pomoči pri pripravi dokumentacije, prijavah na razpise ter skrbi za poročevalske in obveznosti, ki izhajajo iz razpisov vam omogočamo, da ostanete osredotočeni na tisto, kar imate radi – razvoj svoje poslovne dejavnosti in doseganje polnega potenciala vaše organizacije.

NAJNOVEJŠI JAVNI RAZPISI

 

 

Razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP)

Razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP)

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022 – 2025

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022 – 2025

Sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2021

Sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2021

P4D ReactEU  – Spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP)

P4D ReactEU – Spodbude za digitalno transformacijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP)

Nepovratna sredstva za naložbe v klasično akvakulturo

Nepovratna sredstva za naložbe v klasično akvakulturo

Nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko akvakulturo

Nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko akvakulturo

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

Nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

Nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Nepovratna sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov po vetrolomu in žledolomu

Nepovratna sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov po vetrolomu in žledolomu

Javni razpis za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Javni razpis za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

Uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

Sofinanciranje gradnje malih vetrnih elektrarn

Sofinanciranje gradnje malih vetrnih elektrarn

Nepovratna sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Nepovratna sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Nepovratna sredstva za naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike

Nepovratna sredstva za naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike

NOVICE IZ INFORMACIJSKEGA SREDIŠČA

 

 

Ustanovitelj podjetja

Tadej Recek

Tadej Recek

direktor

Tadej Recek ima več kot devet let izkušenj na področju finančnega svetovanja in bančništva, njegova poslovna strast pa je ukvarjanje z javnimi razpisi. Tadej je prejemnik nagrade Projektni Manager leta 2018, ki ga podeljuje slovensko Združenje za projektni management, nosilec licence ISO 27001 za upravljanje sistemov varovanja informacij, predavatelj na strokovnih seminarjih ter avtor več člankov za strokovne publikacije in časopise.