Sprejet je bil Slovenski načrt za okrevanje in odpornost

28. Aprila 2021 je vlada Republike Slovenije sprejela Slovenski načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Slovenija pripravljala od poletja 2020. Priprava omenjenega načrta je bila zelo zahtevna, saj je usklajevanje potekalo z več kot 25 direktorati Evropske Komisije,...

Ocena vetrnega potenciala Slovenije

Ste se kdaj spraševali koliko električne energije iz vetra bi lahko proizvedli v Sloveniji? V iskanju odgovora na to vprašanje je Ministrstvo za Infrastrukturo leta 2015 naročilo študijo z naslovom »Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne...

Sprejet večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027

Ali ste vedeli, da bo Sloveniji v okviru večletnega finančnega okvirja EU za obdobje 2021-2017 na voljo rekordnih 10,5 milijarde EUR evropskih sredstev? Omenjena sredstva, od katerih bo 6,6 milijarde EUR nepovratnih sredstev, bodo na voljo za spodbujanje zelenega in...

Evropska strategija prilagajanja podnebnim spremembam

Evropska komisija je pred kratkim objavila prenovljeno evropsko strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. V strategiji je poudarjeno, da mora Evropa do leta 2050 postati družba, ki bo odporna na podnebne spremembe, obenem pa tudi prilagojena na neizogibne vplive...