EVROPSKA PROJEKTNA PISARNA

Naš oddelek projektne pisarne se ukvarja z zasledovanjem razvojnih ciljev občin, podjetij, zavodov ter drugih nevladnih organizacij, ki si pri svojem delovanju želijo pridobiti nepovratna sredstva na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Na voljo smo vam za:

Brezplačno svetovanje

Prijavo na razpise

Poročanje institucijam o porabljenih sredstvih

Drugo svetovanje in sodelovanje