EVROPSKA PROJEKTNA PISARNA

Naš oddelek projektne pisarne se ukvarja z zasledovanjem razvojnih ciljev občin, podjetij, zavodov ter drugih nevladnih organizacij, ki si pri svojem delovanju želijo pridobiti nepovratna sredstva na regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Na voljo smo vam za:

Brezplačno svetovanje

Prijavo na razpise

Poročanje institucijam o porabljenih sredstvih

Drugo svetovanje in sodelovanje

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

Javni poziv “Varovanje inovacijskega potenciala”

CEF 2 Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility

CEF 2 Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP)

Razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP)

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022 – 2025

Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje 2022 – 2025

Sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2021

Sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2021

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve in vzpostavitve zunanjih športnih površin

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve in vzpostavitve zunanjih športnih površin

Javni razpis za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Javni razpis za vzpostavljanje pametnih mest in skupnosti

Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Sofinanciranje promocije 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Sofinanciranje promocije 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Support for small innovative low-carbon projects

Support for small innovative low-carbon projects

EIT Urban Mobility: Start-up Investment 2021

EIT Urban Mobility: Start-up Investment 2021

Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis?

Vemo, da vam lahko pomagamo!