RAZPISI V KMETIJSTVU IN GOZDARSTVU

Na tem mestu so zbrani razpisi z področja kmetijske proizvodnje, živinoreje, mešanega kmetijstva ter gozdarstva.

 Na voljo smo vam za:

Brezplačno svetovanje

Prijavo na razpise

Poročanje institucijam o porabljenih sredstvih

Drugo svetovanje in sodelovanje

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021 ter spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021 ter spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic

Nepovratna sredstva za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

Nepovratna sredstva za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

Nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

Nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

Nepovratna sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov po vetrolomu in žledolomu

Nepovratna sredstva za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov po vetrolomu in žledolomu

Nepovratna sredstva za mlade kmete, ki so namenjena za zagon dejavnosti

Nepovratna sredstva za mlade kmete, ki so namenjena za zagon dejavnosti

Sofinanciranje novih sredstev za prevoz čebel

Sofinanciranje novih sredstev za prevoz čebel

Uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

Uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja delovnih mest na obmejnih problemskih območjih Republike Slovenije

Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja delovnih mest na obmejnih problemskih območjih Republike Slovenije

Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Nepovratna sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Nepovratna sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja lesarstva za uvajanje novih produktov

Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja lesarstva za uvajanje novih produktov

Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis?

Vemo, da vam lahko pomagamo!