Leta 2022 bo v Šiški v Ljubljani začela obratovati nova soproizvodna enota

Jun 10, 2021 | Novice, Trajnostni razvoj

Gradnja nove enote za soproizvodnjo električne energije na bioplin je skupni projekt podjetij Energetike Ljubljana in družbe C&G. Nova proizvodna enota, ki bo predvidoma začela obratovati naslednje leto, bo na obstoječi lokaciji nadomestila manjšo in dotrajano enoto.

Nova naprava z močjo 7,52 MW bo namenjena proizvodnji električne energije, tehnološke pare in toplote za sistem daljinskega ogrevanja mesta Ljubljane. Na letnem nivoju bo proizvedla 61.800 MWh električne energije, 100.300 MWh toplote za proizvodnjo tehnološke pare in vroče vode.