Evropa ohranja vodilno vlogo pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov na morju

Mar 12, 2021 | Novice, Trajnostni razvoj

Evropa je vodilna celina na svetu v proizvodnji in tehnologijah iz obnovljivih virov na morju. Da bo ohranila svojo vodilno vlogo v tem sektorju, bo Evropa do leta 2030 zmogljivost vetrnih elektrarn na morju v EU povečala na več kot 60 GW, zmogljivosti elektrarn na oceansko energijo (valovi, plimovanje) pa na več kot 1 GW.

Po nekaterih ocenah bo za spodbujanje naložb, ki so potrebne za učinkovit razvoj tehnologij energije iz obnovljivih virov na morju, Evropska unija do leta 2050 namenila skoraj 800 milijard evrov.

Z namenom doseganja teh ciljev je Evropska komisija sprejela posodobljeno strategijo za energijo iz obnovljivih virov na morju. Glavni elementi strategije so:

Spodbujanje naložb, ki so potrebne za učinkovit razvoj tehnologije iz obnovljivih virov na morju, več gotovosti za vlagatelje in odpravljanje
ozkih grl na administrativnem področju,
Regionalno sodelovanje, v okviru katerega bo Evropska Komisija spodbujala vseevropske dobavne verige ter okrepitev pomorskega prostorskega
načrtovanja za uspešno uvedbo energije iz obnovljivih virov na morju,
Priprava zakonodaje, na podlagi katere bo zagotovljena gotovost za promotorje in obenem zmanjšano tveganje za vlagatelje,
Spodbujanje stalnih inovacij, s akterimi bi Evropa ohranila vodilno vlogo v tehnologiji in raziskavah na tem področju.