Slovenija je tudi v letu 2021 med finalisti natečaja Rural Inspiration Awards

Mar 12, 2021 | Novice, Trajnostni razvoj

Na evropskem natečaju za Navdihujoče projekte podeželja (Rural Inspiration Awards) 2021 je bilo prijavljenih 125 projektov držav članic EU. Projekt Zavoda za gozdove Slovenije z nazivom “Obnova v naravnih ujmah poškodovanega gozda in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje” je bil izbran v krog 20 finalistov omenjenega natečaja, končni zmagovalec bo predvidoma znani v začetku aprila.

Cilj slovenskega projekta je bil čim hitrejša obnova v naravnih ujmah poškodovanih gozdov, za dosego tega cilja pa so bile izvedene različne aktivnosti med drugim tudi:

  • zagotavljanje ustreznega materiala za obnovo s sadnjo sadik gozdnega drevja,
  • varstvo mladega gozda pred poškodbami s strani divjadi ter
  • različni ukrepi za obnovo gozda in ukrepov nege gozda, ki bodo omogočili nadaljni razvoj gozdov v smeri stabilnih in kvalitetnih gozdnih sestojev v Sloveniji.

 

Rezultati omenjenih aktivnosti so povzeti na infografiki Zavoda za gozdove Slovenije.