Začel se je javni posvet o osnutku medregionalnega programa Interreg Europe za obdobje 2021 – 2027

Mar 12, 2021 | Novice, Trajnostni razvoj

Projekt Interreg je iniciativa Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki je bila leta 1990 ustanovljena z namenon financiranja projekte sodelovanja med regijami Evropske Unije s ciljem večje socialne in gospodarske kohezije.

Z letom 2020 se je zaključilo programsko obdobje 2014 – 2020, trenutno pa je v javni razpravi dokument za novo programsko obdobje 2021 – 2027  “Interreg Europe 2021”, ki je dostopen na spletnih straneh Evropskega sklada za regionalni razvoj, zainteresirana deležniki pa lahko svoje mnenje izrazite preko izpolnitve spletnega vprašalnika ali pa z udeležbo na spletnem seminarju, ki bo organiziran 24. marca 2021 ob 10. uri.

Na spletnem seminarju bodo predstavljene tudi bistvene informacije o novem programu, udeleženci pa bodo imeli tudi možnost zastaviti vprašanja in podati prva mnenja in komentarje.

Vse podrobnosti ter povezave do spletnega vprašalnika in povezave do spletnega seminarja najdete na spletnih straneh Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razovj. Javni posvet bo potekal do vključno 15. aprila 2021