Povabilo k najavi dogodkov in vlog v okviru izvedbe ukrepa Pomoč industriji srečanj in dogodkov

Avg 8, 2021 | Novice

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo vabi vse zainteresirane k predhodni najavi vlog in oddaji vloge za pomoč v obliki delnega povračila stroškov organizacije srečanj in dogodkov. Vsi zainteresirani za ta ukrep morate v roku najkasneje 15 dni pred izvedbo dogodka posredovati najavo načrtovanega dogodka. Vloge posredujete na naslov gp.mgrt@gov.si.

Vloge se lahko odda za dogodke, ki so bili načrtovani za izvedbo v Republiki Sloveniji od vključno 1. avgusta 2021 do vključno 31. decembra 2021. 

Več informacij glede povabila najdete na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.