Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo seznam razvojnih spodbud za leto 2021

Mar 12, 2021 | Novice, Raziskave in statistike

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za javne razpise in javne pozive v letu 2021 predvidelo 659,3 milijona evrov sredstev, od tega 248,8 milijonov nepovratnih sredstev ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev. Javne razpise in pozive za razdelitev sredstev MGRT bodo objavljale naslednje institucije: SID banka, Javna agencija SPIRIT, Javni sklad RS za podjetništvo, Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS.

V nadaljevanju povzemamo področja, katera bodo podprta z omenjeni sredstvi, ter predvideno višino le-teh:

  • Za podjetništvo bo namenjenih 260,6 milijona evrov,
  • Za raziskave in razvoj bo namenjenih 145,6 milijonov evrov,
  • Za turizem bo namenjenih 93,5 milijona evrov,
  • Za regionalni razvoj bo namenjenih 76,8 milijona evrov,
  • Za digitalizacijo bo namenjenih 32,1 milijona evrov,
  • Za ukrepe s področja lesno predelovalne industrije bo namenjenih 24,8 milijona evrov,
  • Področjema internacionalizacije in energetske prenove bo namenjenih 11,5 milijonov evrov oz. 10 milijonov evrov.

Manjši znesek sredstev bo namenjenih tudi področju socialnega podjetništva. Razpise bomo objavljali tudi na naših spletnih straneh, zato nas spremljajte še naprej.