Sprejet je bil Slovenski načrt za okrevanje in odpornost

Apr 30, 2021 | Novice

28. Aprila 2021 je vlada Republike Slovenije sprejela Slovenski načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Slovenija pripravljala od poletja 2020. Priprava omenjenega načrta je bila zelo zahtevna, saj je usklajevanje potekalo z več kot 25 direktorati Evropske Komisije, v procesu priprave dokumenta pa je sodelovalo več kot 2000 deležnikov. Po besedah državne sekretarke mag. Monike Kirbiš Rojs je načrt za okrevanje in odpornost zgodovinska priložnost za Slovenijo, da končno izvede reforme in naložbe, ki bi jih morala že pred desetletji, na področju dolgotrajne oskrbe, zdravstva, obnovljivih virov energije, okolja, prometa idr.

V okviru Slovenskega načrta za okrevanje in odpornsot so bile določene štiri razvojne prioritete:

  • ZELENI PREHOD, v okviru katerega se bodo prioritete osredotočale na obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije v gospodarstvu, trajnostno prenovo stavb, čisto in varno okolje, trajnostno mobilnost ter krožno gospodarstvo;
  • DIGITALNA PREOBRAZBA, v okviru katere bodo prioritete namenjene področjem digitalne preobrazbe javnega sektorja, javne uprave in gospodarstva;
  • PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST, kjer bo razvoj osredotočen na dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije na področju turizma in kulturne dediščine, krepitev znanj, digitalnih kompetenc ter vlaganje v raziskave, razvoj in inovacije);
  • ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST.

Slovenija ima v okviru načrta za okrevanje in odpornost na voljo 1,8 mrd evrov nepovratnih sredstev, ki jih bo kombinirala s skoraj 700 mio evrov nepovratnih sredstev.