Evropska strategija prilagajanja podnebnim spremembam

Mar 13, 2021 | Novice

Evropska komisija je pred kratkim objavila prenovljeno evropsko strategijo prilagajanja podnebnim spremembam. V strategiji je poudarjeno, da mora Evropa do leta 2050 postati družba, ki bo odporna na podnebne spremembe, obenem pa tudi prilagojena na neizogibne vplive podnebnih sprememb.
Med ključnimi nalogami, ki nas čakajo, Evropska komisija izpostavlja razvoj strategij prilagajanja na podnebne spremembe na vseh družbenih ravneh in v vseh gospodarskih sektorjih. Iz tega razloga bo Evropska unija med drugim povečala podporo mednarodnim projektom, ki so namenjeni povečevanju podnebne odpornosti, povečala pa bo tudi mednarodne finančne spodbude, ki so namenjene globalnemu povezovanju in izmenjavi znanj.