V Sloveniji je v letu 2020 bilo subvencioniranih 962 GWh električne energije

Apr 10, 2021 | Novice, Raziskave in statistike

Iz podpornih shem OVE (Obnovljivih virov energije) in SPTE (Soproizvodnje toplote iz električne energije) je bilo v letu 2020 v obliki subvencij izplačanih 124,7 milijonov evrov, kar je 1% več kot v letu 2019. Največ podpor je bilo namenjenim sončnim elektrarnam. V slovensko podporno shemo je konec leta 2020 bilo uvrščenih 3839 elektrarn s skupno nazivno močjo  409 MW, kar predstavlja približno 11% vseh instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Število proizvodnih enot, ki so v letu 2020 prejemale subvencije, se je napram letu 2019 zmanjšalo za 19.

Evidentirana proizvodnja električne energije glede na tip proizvodne enote, je v letu 2020 napram letu 2019 znašala:

  • 12% večja proizvodnja električne energije iz bioplinarn
  • 4% večja proizvodnja električne energije iz elektrarn na biomaso,
  • 3% večja proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn,
  • 2% večja proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn, ter
  • 10% manjša proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn, kar je posledica manjše količine padavin v letu 2020 napram letu 2019.

 

vir podatkov: Ministrstvo za Infastrukturo RS, portal Energetika