Začelo je izhajati glasilo Zahodnik / New newsletter for the Slovenia’s western cohesion region

Dec 9, 2021 | Novice

[slovensko]

V novembru 2021 je pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo začelo izhajati glasilo Zahodnik, ki bo izhajalo štirikrat na leto. Glasilo, ki se osredotoča na aktualne tematike v zahodni kohezijski regiji Republike Slovenije, predstavlja aktualne vsebine s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike.

V glasilu lahko najdete različne informacije o dogovorih in predvidenih javnih sredstvih za regionalni razvoj, predstavitev aktualnih javnih razpisov, poročila o izvajanju različnih evropskih politik v Sloveniji in še marsikatero drugo zanimivo vsebino.

Glasilo je dostopno na povezavi www.zahodna-slovenija.si.

 

[English]

Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia began publishing a newsletter called Zahodnik. The newsletter, which will be issued four times per year, focuses on the topics of regional development and application of the European cohesion policies in Slovenia’s western cohesion region.

In the newsletter, you can find current information on opened calls and tenders, reports on executing the European policies in on a local level, examples of good practices and much more.

The newsletter (in Slovenian) can be accessed here: www.zahodna-slovenija.si.