RAZPISI NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Na tem mestu so zbrani razpisi s področja pridobivanja nepovratnih sredstev in sofinanciranja razvojnih projektov na področju obnovljivih virov energije

Na voljo smo vam za:

Brezplačno svetovanje

Prijavo na razpise

Poročanje institucijam o porabljenih sredstvih

Drugo svetovanje in sodelovanje

Javni razpis za podukrep 6.2 – podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Javni razpis za podukrep 6.2 – podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Javni razpis – energetika MSVP

Javni razpis – energetika MSVP

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo (NOO LES)

Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO   /  Grant for research and development projects

Javni razpis spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO / Grant for research and development projects

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo

Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Sofinanciranje celovite prenove občinskih stavb

Sofinanciranje gradnje malih vetrnih elektrarn

Sofinanciranje gradnje malih vetrnih elektrarn

Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Sofinanciranje začetnih investicij v podporo investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva na obmejnih problemskih območjih

Potrebujete pomoč pri prijavi na razpis?

Vemo, da vam lahko pomagamo!