Innowwide – nepovratna sredstva za vstop na tuje trge

Sep. 2022

Vsebina razpisa: razpis je namenjen inovativnim MSP-jem, ki s svojimi produkti želijo vstopiti na nove trge. S sredstvi iz razpisa zmanjšate tveganje komercializacije preko izvedbe projektov tržne izvedljivosti (market feasibility), s čimer ustvarite ugodne pogoje, ki jih potrebujete za vstop na nove trge v Severni in Južni Ameriki, na Bližnjem Vzhodu, Afriki ali Aziji.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa: Prijavijo se lahko vsa inovativna SME podjetja, vključno s start-up podjetji, ki želijo vstopiti na nove trge.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu: S sredstvi iz razpisa lahko financirate naslednje aktivnosti:

PRIPRAVA PRODUKTA ZA VSTOP NA CILJNI TRG:

 • Izvedba pripravljane faze produkta/storitve, s katero želite vstopiti na nove trge,
 • Analiza okolja intelektualne lastnine: analiza pravnega okolja v ciljni državi, kamor želite vstopiti, zbiranje in analiza informacij glede komercialnih pogojev vstopa na trg (licenčnine, dajatve…)
 • Popis in analiza pravnega, tehničnega in komercialnega vidika obstoječih konkurenčnih produktov na ciljnem trgu,
 • Vrednotenje tehnologije: Izvedba cenitve tržne vrednosti vaše tehnologije s strani cenilcev,
 • Priprava ocene možnosti pravne zaščite tehnologije in podjetja v ciljni državi,
 • Certificiranje in homologacija – stroški homologacije produktov in drugega tehničnega certificiranja produkta,
 • Dokaz koncepta delovanja (v manjšem obsegu) – testni poskus delovanja, pripravljalno delo za nadaljnje raziskave in inovacije.

TRŽNE RAZISKAVE:

 • Izvedba študij in analiz za zgodnje odkrivanje potenciala trga in poslovnih priložnosti,
 • Izvedba analize ciljnih kupcev in potrošnikov (segmenti, preference, vzorci obnašanja, vrednote, potrošniška kultura ipd.),
 • Raziskava komercialnega vidika izdelka (oblika, grafika, embalaža…),
 • Kvantitativna analiza trga,
 • Analiza konkurence,
 • Analiza in iskanje potencialnih partnerjev za distribucijo in trženje,
 • Izvedba PESTLE analize (političnega, ekonomskega, sociološkega, tehnološkega, pravnega okolja)

PREVERJANJE ZAHTEV SKLADNOSTI NA CILJNEM TRGU

POSLOVNA POTOVANJA

 • Udeležba na sejmih in konferencah, informativnih dnevih, dogodkih za mreženje in povezovanje ipd.,
 • Skupne delavnice in srečanja s potencialnimi partnerji,

 Koliko sredstev lahko pridobim? Za posamezni projekt lahko pridobite 60.000 EUR, od tega 70% sredstev prejmete pred začetkom projekta, preostalih 30% pa po zaključku projekta.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se je potrebno prijaviti najkasneje do 15.11.2022.