Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

Jun. 2021

Vsebina razpisa: V okviru razpisa so sofinancirane aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo aktivnosti ozaveščanja in promocije v okviru Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021. Javni razpis podpira izvedbo desetih vrst aktivnosti:

 • Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM,
 • Delavnice za starejše »ostanimo mobilni«,
 • Promocijska kampanja o javnem prevozu,
 • Uvedba prevozov na klic,
 • Aktivno v vrtec ali šolo,
 • Šolska ulica,
 • Parkirni dan,
 • Popravljalnica in izmenjevalnica koles,
 • Otroci in javni prostor,
 • Peš kažipoti.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Upravičenci po tem razpisu so posamezne občine v Republiki Sloveniji, ko sodelujejo v ETM 2021. Sodelovanje v programu izkazujete s podpisano listino o sodelovanju.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Sofinanciranje lahko pridobite za naslednje vrste stroškov:

 • Neposredni materialni stroški,
 • Stroški informiranja in oglaševanja v medijih,
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Koliko sredstev lahko pridobim? Predvidena višina sredstev za vse razpisane vsebine je 290.000 EUR, zaprosite pa lahko sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov aktivnosti. Posamezni prijavitelj lahko prejme maksimalno 10.000 EUR sofinanciranja.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti najkasneje do 11.6.2021, do 12. ure.