Uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis “P4L 2020 – spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0., preko katerega lahko pridobite subvencijo za uvedbo novih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovnim razpisnim pogojem zadostujete če ste organizirani kot mikro, malo ali srednje podjetje (zraven spadate tudi s.p.-ji), ki se ukvarja z pridobitno gospodarsko dejavnostjo. Podjetje mora imeti zaposleno vsaj eno osebo za poln delovni čas.

Kaj so upravičeni stroški v okviru tega razpisa? Subvencijo lahko dobite za naslednje nastale stroške:

  • nakup nove strojne opreme in strojev,
  • nove programske opreme, ki vam bo pomagala pri izboljšanju vaših produktov,
  • stroške transporta, montaže in zagona kupljene opreme in strojev.

Koliko sredstev lahko pridobim? Vrednost upravičenih stroškov mora znašati najmanj 50.000 EUR in največ 500.000 EUR v dveh letih. Višina subvencije je odvisna od višine vrednosti upravičenih stroškov.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti najkasneje do 15.9.2021