Nepovratna sredstva v obliki finančne pomoči za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021

May. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za pridobitev finančne pomoči za blažitev ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Do sredstev iz razpisa ste upravičeni vsi nosilci kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • če ste organizirani kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet,
 • če ste organizirani kot d.o.o. ali s.p., mora vaše podjetje biti registrirano za opravljanje kmetijskih dejavnosti,
 • objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele,
 • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis,
 • minimalna ocena škode, ki jo izkazujete na podlagi cenitve, izdelane s strani zavarovalnice, mora znašati 5.000 evrov.

Koliko sredstev lahko pridobim? Finančna pomoč po tem razpisu je dodeljena v obliki nefinančnih sredstev in znaša:

 • 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene škode;
 • 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov ocenjene škode,
 • 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov ocenjene škode,
 • 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov ocenjene škode,
 • 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov ocenjene škode,
 • 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov ocenjene škode,
 • 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov ocenjene škode.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok prijave na ta razpis je 31.12.2021.