Nepovratna sredstva za mlade kmete, ki so namenjena za zagon dejavnosti

Apr. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, preko katerega mladi kmetje lahko pridobite nepovratna sredstva za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovnim pogojem razpisa zadostujete, če ste nosilec kmetije, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ob tem pa se kvalificirate kot mlad kmet in ste:

  • edini nosilec kmetijskega gospodarstva ali,
  • družba z enim družbenikom, ki je nosilka kmetijskega gospodarstva in v kateri je mladi kmet edini družbenik in poslovodja, ali
  • samostojni podjetnik posameznik, ki je kot mladi kmet nosilec kmetijskega gospodarstva.

Mladi kmetje ste na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, imate ustrezno poklicno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljate kmetijsko gospodarstvo.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite od 18.000 EUR do 45.000 EUR nepovratnih sredstev, odvisno od vaših specifik.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za oddajo prijave je 15.6.2021.