Nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije

Maj. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo razpis, preko katerega lahko gospodarske družbe pridobite nepovratna sredstva za nakup in vgradnjo sončnih elektrarn do moči 10 MW.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovnim pogojem razpisa zadostujete, če ste organizirani kot samostojni podjetnik posameznik ali gospodarska družba.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu?

  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,
  • nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Koliko sredstev lahko pridobim? Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 EUR na 1 kW instalirane nazivne moči naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije. Znesek celotne investicije mora znašati najmanj 100.000 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Prvi rok za prijavo je 4.6.2021, na razpis pa se lahko prijavite še do 10.9.2021. Skrajni rok za prijavo na razpis je 25.2.2022.