Nepovratna sredstva za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. razpis za nepovratna sredstva, ki so namenjena ponovni vzpostavitvi kmetijskih zemljišč in odpravljanje zaraščanja zemlje, primerne za kmetijsko pridelavo.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovni pogoj je, da ste registrirani kot nosilec kmetijskega gospodarstva in vpisani v register kmetijskih gospodarstev. Ukvarjati se morate s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, biti morate lastnik ali zakupnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju na območju Republike Slovenije.

Zraven zgoraj navedenih pogojev morate izpolnjevati tudi še nekatere druge pogoje, celotni seznam le-teh je objavljen v sklopu razpisne dokumentacije.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite do 5.000 EUR na hektar kmetijskega zemljišča v zaraščanju oz. sorazmerno s površino, na kateri je bilo opravljeno zaraščanje.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Na razpis se morate prijaviti do 31.12.2025 oziroma do zaprtja javnega razpisa.