Nepovratna sredstva za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

Jul. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, preko katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete v kolikor opravljate čebelarsko dejavnost na območju Republike Slovenije.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa lahko pridobite nepovratna sredstva za nakup zdravil, ki jih boste kupili v Republiki Sloveniji in ki imajo dovoljenje za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Koliko sredstev lahko pridobim? V okviru razpisa je na voljo 23.000 evrov nepovratnih sredstev.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok za prijavo na razpis je 16.7.2021.