Nepovratna sredstva za spodbujanje inovacij v akvakulturi

Apr. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis “Inovacije v akvakulturi”, preko katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za:

 • razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;
 • razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali
 • proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete vse pravne in fizične osebe, ki imate ob prijavi na razpis registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ste organizirani kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, pri čemer mora vaše podjetje spadati v razred mikro, malih in srednjih podjetij.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru razpisa lahko pridobite nepovratna sredstva za naslednje stroške:

 • stroški raziskovalnih ur, povezanih s potrjenim raziskovalnim projektom inovacij v akvakulturi. Vrednost raziskovalne ure ne sme biti večja, kot so zadnji evidentirani letni bruto stroški za zaposlene v Republiki Sloveniji, deljeno s številom delovnih dni v koledarskem letu oddaje vloge. Najvišja priznana cena za opravljeno delovno uro ne sme biti višja kot:
  – 30 eurov za vodjo raziskovalnega projekta,
  – 20 eurov za raziskovalca,
  – 15 eurov za ostale izvajalce.
 • stroški informiranja in obveščanja javnosti v višini do pet odstotkov vrednosti operacije.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva v višini do 100% vseh upravičenih stroškov investicije.Najnižji znesek podpore na posamezno vlogo znaša 20.000 EUR, najvišji znesek pa 100.000 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Razpis je odprt do porabe sredstev.