Nepovratna sredstva za spodbujanje preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo

Apr. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis “Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura”, preko katerega lahko pridobite nepovratna sredstva preusmeritev svoje dejavnosti iz konvencionalne akvakulture v ekokloško akvakulturo.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete vse pravne in fizične osebe, ki imate ob prijavi na razpis registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov in ste organizirani kot:

  • gospodarske družbe,
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki posamezniki ali
  • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Pri čemer  mora vaše podjetje spadati v razred mikro, malih in srednjih podjetij.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite nepovratna sredstva v višini 50% vseh upravičenih stroškov investicije. Nadomestilo za preusmeritev v ekološko akvakulturo se izračunava na podlagi izgube prihodka, nastalega zaradi prehoda iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo, zaradi:

  • izgube prihodka, ki je posledica manjše naseljenosti vodnih organizmov in s tem manjše letne proizvodnje;
  • večjih stroškov zaradi uporabe dražje hrane in
  • dodatnih ukrepov, zahtevanih pri posamezni ekološki akvakulturi.

Nadomestilo se v primeru prehoda iz konvencionalne hladnovodne akvakulturo v hladnovodno ekološko akvakulturo izračuna na dovoljeni odvzem vode v litrih na sekundo, ki izhaja iz vodne pravice za neposredno rabo vode za gojenje vodnih organizmov.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Razpis je odprt do porabe sredstev.