Razpis EUIPO za mala in srednja podjetja (MSP)

Sep. 2021

Vsebina razpisa: sklad za pomoč “Ideas Powered for Business SME Fund”, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Urad EU za intelektualno lastnino (EUIPO), vam ponuja nepovratna sredstva za osnovno pristojbino za prijavo znamk in modelov pri uradu za intelektualno lastnino v kateri koli državi članici EU, Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino in/ali EUIPO.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovne razpisne pogoje izpolnjujete, v kolikor ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje s sedežem v Evropski Uniji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Pridobite lahko 75% popust na storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP scan) ali 50% popust na osnovno pristojbino za prijavo blagovnih znamk in modelov.

Koliko sredstev lahko pridobim? Pridobite lahko subvencijo v višini 1.500 EUR.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo je 30.9.2021.