REACT EU – Javni poziv za Vavčer za pripravo digitalne strategije

Oct. 2021

Vsebina poziva: Vavčer za pripravo digitalne strategije se nanaša na sofinanciranje stroškov priprave digitalne strategije podjetja. Na podlagi pripravljenih digitalnih strategji lahko nato kandididate na javnih razpisih, ki se nanašajo na digitalno transformacijo vašega podjetja.

Ali sem upravičen do sredstev iz poziva? Osnovne pogoje za prijavo izpolnjujete, v kolikor ste organizirani kot mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Podrobnejši pogoji so navedeni v poglavju 5.1. javnega razpisa.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu?  Po tem javnem pozivu se sofinancirajo stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji).

Koliko sredstev lahko pridobim? Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Do kdaj moram oddati vlogo? Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.