Nepovratna sredstva za naložbe v ribiška plovila ali opremo za posameznike

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je objavil razpis »Zdravje in varnost«, preko katerega lahko pridobite nepovratna sredstva za naložbe v ribiška plovila ali opremo za ribiče posameznike.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Osnovnim pogojem razpisa zadostujete, v kolikor delujete na področju ribolova in ste organizirani kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali ribič – fizična oseba. V kolikor ste ribič – fizična oseba, morate obenem biti še lastnik, solastnik ali uporabnik ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov v Republiki Sloveniji.

Kaj so upravičeni stroški v okviru tega razpisa? Nepovratna sredstva, pridobljena na tem razpisu, med drugim lahko investirate v:

• Rešilne splave, rešilne pasove in jopiče,
• Radijske naprave za samodejni klic v sili (Emergency Position Indicating Radio Beacon – EPIRB), ki jih je mogoče vgraditi v delovna oblačila ribičev in rešilne
jopiče,
• Potapljaške obleke ali obleke za preživetje,
• Rakete in signalne bakle,
• Sisteme za reševanje ljudi iz vode (man-overboard),
• Naprave za metanje vrvi,
• Varnostne kamere in zaslone,
• Varnostne sprostitvene mehanizme za primere, ko ribolovno orodje naleti na podvodno oviro,
• Mostove in dostopne lestve,
• Razsvetljavo za iskanje na krovu ali zasilno razsvetljavo,
• Opremo in elemente, potrebne za izboljšanje varnosti na krovu,
• Vodotesne lopute in vrata,
• Varovala na napravah, kot so vitli ali koluti za mrežo,
• Opremo za radijsko in satelitsko komunikacijo,
• Drenažne črpalke in alarmi,
• Detektorje plina in alarmne sisteme za javljanje prisotnosti plina,
• Zaporni ventil rezervoarja za gorivo,
• Različno gasilsko opremo, kot so gasilni aparati, ognjevarne odeje, detektorji ognja in dima, ter dihalni aparati,
• Protipožarna vrata.

Razpis dovoljuje tudi nakup zalog in opreme, ki je potrebna za izboljšanje zdravstvenih in higienskih pogojev ribičev na ribiških plovilih.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite najmanj 1.000 EUR ter največ 50.000 EUR nepovratnih sredstev.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo oddajo vloge je 30.6.2023.