Sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2021

Sep. 2021

Vsebina razpisa: Cilj razpisa je sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov v kinematografih in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo z namenom večje dostopnosti in distribucije teh del na celotnem ozemlju Republike Slovenije ter večje uporabe digitalnih tehnologij.

Razpis je razdeljen na dva sklopa: sklop A – Kinematografska distribucija in avdiovizualna storitev na zahtevo ter sklop B – Art Kino programi.

Sklop A: Predmet razpisa je sofinanciranje distribucije kakovostnih, umetniških, nagrajenih slovenskih, evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov, in sicer celovečernih igranih, animiranih ali dokumentarnih filmov v kinematografski distribuciji in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo.

Sklop B: Predmet razpisa je sofinanciranje art kino programa posameznega prikazovalca (kinematografa).

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Na razpis v sklopu A se lahko prijavite če: ste za kinematografsko distribucijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko distribucijo in/ali distribucijo najkasneje na dan objave razpisa.

Na razpis v sklopu B se lahko prijavite če: ste pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so v Republiki Sloveniji registrirani za kinematografsko dejavnost najkasneje na dan objave razpisa.

Pri presoji ustreznosti za prijavo je potrebno upoštevati tudi posebne pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Upravičeni stroški za sklop A obsegajo:

 • stroške licence,
 • stroške nakupa ali izdelave največ dveh digitalnih kopij po DCI standardih filmov iz 1. točke besedila razpisa,
 • stroške tehnične obdelave filmov iz prve alineje te točke (prevod, podnaslavljanje, sinhroniziranje),
 • stroške promocije filma.

Upravičeni stroški za sklop B obsegajo:

 • stroške najemnine filmov iz art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
 • stroške promocije art kino programa, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
 • stroške udeležbe avtorjev in filmskih ustvarjalcev v podporo promociji nacionalnih filmov,
 • stroške spremljevalnih dogodkov v podporo predstavitve nacionalnih filmov v okviru art kino programa,
 • stroške najema digitalne predvajalne tehnike (formati, ki jih za redno kinematografsko distribucijo posameznega filma daje distributer), ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
 • stroške najema prostorov za kinodvorano v deležu, ki se nanaša na art kino program,
 • stroške poštnine in transporta, ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta,
 • stroške storitev zunanjih izvajalcev (kinooperaterji, biljeterji), ki so v neposredni povezavi z izvedbo projekta, v deležu, ki se nanaša na art kino program,
 • režijske in materialne stroške (stroški elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta in predstavljajo do največ 25 % celotnih stroškov projekta v času trajanja izvedbe projekte do dokončanja projekta.

 

Koliko sredstev lahko pridobim? Za sklop A je na voljo 25.000 EUR. Zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov.  Pri sofinanciranju distribucije in ponujanja filmov odobreni znesek ne sme preseči 5.000 EUR.

Za sklop B je na voljo 77.793 EUR. Zaprošeni znesek financiranja ne sme presegati 50% predvidenih stroškov.

Odobreni znesek ne sme preseči:

 • 10.000 EUR v primeru, da prijavitelj v letu 2021 načrtuje število projekcij filmov iz art kino programa nad 150,
 • 7.500 EUR v primeru, da je prijavitelj v letu 2021 načrtuje število projekcij filmov iz art kino programa do 150.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok za oddajo vlog je 4.10.2021.