Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve in vzpostavitve zunanjih športnih površin

May. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve in vzpostavitve zunanjih športnih površin.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Na razpis se lahko prijavijo občine, ki so lastnice športnih bazenov, ali pa imajo v lasti zemljišča, ki bodo predmet ureditve novih športnih površin.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? V okviru tega razpisa lahko pridobite sofinanciranje za stroške rekonstrukcije športnih bazenov ter stroške vzpostavitve novih zunanjih športnih površin, ki bodo nastali od 1.1. – 1.11.2021.

Koliko sredstev lahko pridobim? Posamezni projekt rekonstrukcije lahko pridobi do 500.000 EUR sofinanciranja.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo na razpis je 11.6.2021.