Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Apr. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis “Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi”, preko katerega lahko pridobite sofinanciranje za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Ali sem upravičen do stroškov razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete vse fizične in pravne osebe, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo in spadate v kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter ste lastniki ali najemniki planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, ki je na dan 1.1.2020 vpisan v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije.

V kolikor ste najemnik katerega izmed navedenih objektov, morate z lastnikom objekta imeti sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije, prav tako pa morate pridobiti pisno soglasje lastnika, da lahko načrtovane posege tudi izvedete.

Kateri so upravičeni stroški? Upravičite lahko:

  • gradnjo in opremo,
  • stroške informiranja in komuniciranja,
  • stroške storitev zunanjih izvajalcev.

Koliko sredstev lahko pridobim? Na razpisu lahko pridobite sofinanciranje v višini 80% vseh upravičenih stroškov investicije.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Skrajni rok za prijavo je 13.5.2021.