Sofinanciranje promocije 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

Mar. 2021

Vsebina razpisa:Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma je objavila razpis, preko katerega lahko pridobite sofinanciranje za promocijo katere izmed 35 vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021.

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Do sredstev iz razpisa ste upravičeni, v kolikor na območju katere izmed opredeljenih destinacij izvajate funkcijo nosilca razvoja in promocije turizma in imate za opravljanje te dejavnosti tudi soglasje občine. Kot vodilne destinacije so opredeljeni naslednja mesta in kraji: Bled, Bohinj, Dolina Soče, Koroška, Kranj, Kranjska Gora, Maribor – Pohorje, Radovljica, Rogla – Pohorje, Zgornja Savska dolina, Cerkno, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Idrija, Škofja Loka, Novo mesto, Bela Krajina, Ljubljana, Kočevsko, Celje, Ptuj, Laško, Velenje – Topolšica, Dobrna, Čatež in Posavje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Dolenjska, Pomurje, Koper, Portorož – Piran, Izola, Ankaran, Kras, Brda, Nova Gorica ter Vipavska dolina.

Kaj so upravičeni stroški v okviru tega razpisa? Sofinanciranje lahko pridobite za izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • Stroški zunanjih izvajalcev za namen oglaševanja,
  • Stroški izvedbe medijskega zakupa,
  • Stroški vsebinske in tehnične nadgradnje digitalnih orodij in drugih komunikacijskih kanalov oz. medijev vodilnih destinacij ter njihovo upravljanje,
  • Plačilo uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev,
  • Stroški organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične agencije,
  • Stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži,
  • Stroški priprave, oblikovanja in distribucije lastnih spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev, za namen promocije vodilne destinacije (predvsem v tujini),
  • Stroški plač zaposlenih na projektu.

Koliko sredstev lahko pridobim? Povrnjenih lahko dobite do vključno 90% vrednosti upravičenih stroškov na projektu.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Naslednji rok za prijavo je 9.4.2021, naslednje prijave pa so odprte do 7.5.2021 in še 7.6.2021