Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Mar. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis Eureka 2021, preko katerega lahko pridobite sofinanciranje za projekte, ki se izvajajo ali pa se bodo izvajali na naslednjih področjih:
• Elektronika,
• IT in telekomunikacijska tehnologija,
• Industrijska proizvodnja,
• Material in transport,
• Druga industrija,
• Energija in energetika,
• Kemija, fizika in eksaktna znanost,
• Biološka znanost,
• Poljedelstvo in kmetijstvo,
• Živilska tehnologija,
• Meritve in standardi,
• Tehnologije za varstvo človeštva in okolja

Ali sem upravičen do sredstev iz razpisa? Do sredstev iz razpisa ste upravičeni, če ste pravna in fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost in ki pri svojem razvojem projektu sodelujete z mednarodnim partnerjem, le-ta pa mora biti iz držav, ki sodelujejo v Evrostarsu.

Kakšne vrste projektov lahko prijavim na razpis? Na razpis lahko prijavite mednarodne, tržno usmerjene raziskovalne ali razvojne projekte, ki pokrivajo katerokoli zgoraj navedeno tehnološko področje.

Koliko sredstev lahko pridobim? Za posamezni projekt lahko pridobite do 100.000 EUR na leto, projekt lahko traja maksimalno tri leta.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Vloge je potrebno oddati do 19.4.2021