Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021 ter spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic

Jul. 2021

Vsebina razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis, v okviru katerega lahko pridobite subvencije za vzrejo čebeljih matic za leto 2021 ter spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic in s tem ohranjanje avtohtone kranjske čebele v Republiki Sloveniji. Javni razpis zajema tudi spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic, izboljšanje kakovosti vzrejenega plemenskega materiala, spremljanje vzreje trotov ter proučevanje načinov ohranjanja čebeljih matic čez zimo.

Ali sem upravičen do sredstev iz javnega razpisa? Osnovne pogoje razpisa izpolnjujete v kolikor opravljate čebelarsko dejavnost na območju Republike Slovenije.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu in koliko sredstev lahko pridobim? Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in za zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem drugim zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic dodelijo sredstva v višini:

  • 5.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih vsaj 300 rodovniških matic, ali
  • 3.000 eurov letno, če je na plemenilni postaji vzrejenih od 200 do 299 rodovniških matic.

Do kdaj se moram prijaviti na razpis? Rok za prijavo  je 16.7.2021.