Support for small innovative low-carbon projects

Mar. 2021

Cilj razpisa je finančno podpreti manjše projekte, ki temeljijo na delovanju inovativnih tehnologij, postopkov ali izdelkov in izkazujejo potencial za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

Pogoji za sodelovanje: na razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki se ukvarjajo z:

  • Dejavnostmi, ki ki podpirajo inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij in procesov v sektorjih, naštetih v Prilogi I k direktivi o sistemu za trgovanje z emisijami, vključno z okolju varnim zajemanjem in uporabo ogljika (CCU), ki bistveno prispeva k ublažitvi podnebnih sprememb ter nadomestnimi izdelki;
  • Dejavnostmi, ki pomagajo spodbuditi gradnjo in delovanje projektov, katerih cilj je okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 (CCS);
  • Dejavnostmi, ki pomagajo spodbuditi gradnjo in delovanje inovativnih obnovljivih virov energije in tehnologij za shranjevanje energije;

 

Višina sofinanciranja: do 60% celotnih kapitalskih izdatkov za projekt. Projekti morajo biti zaključeni najkasneje v 48 mesecih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.

 

Rok za prijavo: 10.3.2021.