Vavčerji za digitalni marketing

Aug. 2021

Vsebina razpisa: Vavčerji za digitalni marketing se nanašajo na sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Ali sem upravičen do sredstev iz vavčerjev? Osnovne pogoje izpolnjujete, v kolikor ste organizirani kot mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Podrobnejši pogoji so navedeni v poglavju 5.1. javnega razpisa.

Kaj so upravičeni stroški po tem razpisu? Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti:

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika.
  • Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UIvidika.
  • Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine.
  • Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme.
  • Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Koliko sredstev lahko pridobim? Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%

Do kdaj moram oddati vlogo? Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oz. do konca leta 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in
izdatkov se prične od datuma 5. 4. 2019 in traja do 30. 9. 2023.