Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Nepovratna sredstva za spodbujanje preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo

Nepovratna sredstva za spodbujanje preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo

Nepovratna sredstva za spodbujanje inovacij v akvakulturi

Nepovratna sredstva za spodbujanje inovacij v akvakulturi

Nepovratna sredstva za naložbe v klasično akvakulturo

Nepovratna sredstva za naložbe v klasično akvakulturo

Sofinanciranje novih sredstev za prevoz čebel

Sofinanciranje novih sredstev za prevoz čebel

Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja delovnih mest na obmejnih problemskih območjih Republike Slovenije

Sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja delovnih mest na obmejnih problemskih območjih Republike Slovenije

Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Sofinanciranje razvojnih projektov v okviru mednarodnega programa Eureka 2021

Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja lesarstva za uvajanje novih produktov

Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja s področja lesarstva za uvajanje novih produktov

Support for small innovative low-carbon projects

Support for small innovative low-carbon projects