Vavčerji za digitalni marketing

Vavčerji za digitalni marketing

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021 ter spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021 ter spodbujanje zamenjave morfološko neprimernih matic

Nepovratna sredstva za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

Nepovratna sredstva za sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje

Sofinanciranje digitalizacije nevladnih in prostovoljskih organizacij

Sofinanciranje digitalizacije nevladnih in prostovoljskih organizacij

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021 – 2022

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve in vzpostavitve zunanjih športnih površin

Sofinanciranje investicij v rekonstrukcije športnih bazenov ter posodobitve in vzpostavitve zunanjih športnih površin

Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Sofinanciranje izvedbe ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah

Nepovratna sredstva za mlade kmete, ki so namenjena za zagon dejavnosti

Nepovratna sredstva za mlade kmete, ki so namenjena za zagon dejavnosti

Nepovratna sredstva za spodbujanje preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo

Nepovratna sredstva za spodbujanje preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo